gbg måleridesign EPS

Är det dags att måla om fasaden? Välkommen till GBG Måleridesign, din pålitliga partner för att förvandla och skydda ditt hem med professionell fasadmålning. Med år av erfarenhet och en passion för estetik förstår vi vikten av ett hem som inte bara ser inbjudande ut utan också står emot tidens prövningar. Att måla om husets fasad är mer än bara en färgförändring; det är ett sätt att förlänga ditt hems livslängd och öka dess värde.

Hos GBG Måleridesign använder våra målare enbart material och färger av högsta kvalitet för att säkerställa ett långvarigt och hållbart resultat. Vårt team består av erfarna målare som inte bara har teknisk kompetens utan även ett öga för färg och design, vilket garanterar att resultatet överstiger dina förväntningar. Våra professionella målare förstår att trä är ett levande material som kräver särskild omsorg för att skydda det mot väder och vind. Att välja rätt typ av färg är avgörande, och därför erbjuder vi smarta tips och råd kring ditt färgval, inklusive populära val som falu rödfärg, som har använts i Sverige i århundraden för att skydda trä och ge det en vacker, naturlig färg.

GBG Målaridesign - Fasadmålning

Kunden i fokus

Vi är stolta över vårt arbete och delar gärna med oss av framgångsrika projekt och de positiva omdömen vi fått från våra kunder. Dessa berättelser vittnar om vårt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet. Genom att utföra fasadmålningar med jämna mellanrum säkerställer vi att våra kunders hem inte bara ser bra ut utan också är skyddade mot de påfrestningar som det svenska klimatet kan medföra. För oss är det viktigt att varje fasadmålning anpassas efter just din fasad, oavsett om det handlar om en putsad fasad, träpanel, eller något annat material. Varje projekt är unikt, och vi lägger stor vikt vid att välja rätt strategi och material för just ditt hem.

Fasadmålningens påverkan på ditt hem

En ny fasadmålning kan dramatiskt förändra ditt hems utseende och känsla. Förutom det estetiska värdet erbjuder en väl genomförd fasadmålning skydd mot väder och vind, hjälper till att förebygga skador från fukt och förlänger materialets livslängd. Dessutom är det en investering som ökar fastighetens marknadsvärde. Om panelen behöver bytas ut eller om det finns sprickor i putsen, tar vårt team hand om det innan målningsprocessen inleds, för att säkerställa bästa möjliga resultat. När det är dags att måla fasaden är det viktigt att välja rätt typ av färg och att förberedelserna, såsom att tvätta fasaden för att avlägsna fukt och smuts, utförs noggrant så att färgen fäster ordentligt och resultatet blir hållbart och snyggt. Att välja att måla om fasaden på huset är ett stort beslut. Det är inte bara en fråga om estetik utan även om att skydda utsatta områden av ditt hem mot de element som annars riskerar att skada trä och andra material. Trä är ett levande material som behöver kunna andas och skyddas, särskilt om du bor i ett område utsatt för direkt solljus eller kraftig nederbörd. Våra professionella målare har erfarenheten att veta exakt vilken färg du ska välja och hur de ska utföra arbetet för att skydda din fasad mot väder och vind.

Steg 1 – Val av färg:

För en lyckad fasadmålning är färgen viktig. När det gäller att välja vilken typ av färg som är bäst för just din fasad, erbjuder vårt team smarta tips och rådgivning baserat på årtionden av erfarenhet. Vi tar hänsyn till fasadens material – trä är ett levande material som kräver specifik behandling, medan putsade fasader kan behöva en annan typ av produkt för att uppnå bästa resultat. Dessutom tar vi hänsyn till husets placering, hur mycket direkt solljus fasaden får, och om fasaden är utsatt för särskilda väderförhållanden som kräver extra skydd.

Steg 2 – Bygglov:

I vissa fall kan det krävas bygglov för att måla om fasaden på huset, särskilt om du bor i områden med särskilda estetiska eller kulturhistoriska värden där reglerna kan vara striktare. Att ansöka om bygglov kan verka som en utmaning, men vårt team av kunniga och erfarna målare är här för att hjälpa till. Vi kan assistera med hela processen, från att fylla i nödvändiga blanketter till att ge råd om hur du bäst presenterar ditt projekt för att öka chanserna för ett godkännande. Vår erfarenhet har lärt oss vikten av att vara noggranna i dessa förberedelser för att säkerställa en smidig process och undvika förseningar.

Steg 3 – Inspektion och tvätt:

Vår process när vi utför en fasadmålning börjar med en initial inspektion av ytan för ibland behöver panelen bytas ut. Sen börjar vi med att noggrant tvätta fasaden för att avlägsna fukt och smuts som annars riskerar att hindra färgen från att fästa ordentligt eller får färgen att flagna. Denna initiala fas är avgörande, eftersom en ren yta säkerställer att den nya färgen kan tränga in i träet eller fastna på den putsade fasaden på ett sätt som garanterar ett långvarigt och estetiskt tilltalande resultat. Vi lägger stor vikt på att färgen ska torka ordentligt, eftersom detta steg är kritiskt för att undvika framtida problem som fukt under den nya färgen, vilket också kan leda till att färgen börjar flagna för tidigt.

Steg 4 – Målning av fasaden:

Vårt engagemang för att säkerställa högsta kvalitet sträcker sig långt bortom själva målningsprocessen. Vi förstår att våra kunder vill ha ett snyggt och hållbart resultat som skyddar deras hem mot väder och vind och samtidigt ökar fastighetens värde. Vårt mål är att leverera en fasadmålning som inte bara möter utan överträffar dina förväntningar. Oavsett om det är dags att måla om huset för att förnya dess utseende eller skydda det mot de element som annars kan förkorta dess livstid, står GBG Måleridesign redo att utföra arbetet med expertis och omsorg. Våra professionella målare kommer att utföra en fasadmålning som skyddar fasaden mot väder och vind, och de använder tekniker som säkerställer att färgen inte bara fäster väl utan också behåller sin lyster och skyddande egenskaper under lång tid.

Steg 5 – Resultat:

När fasaden är målad och allt arbete är utfört, lämnar vi inte bara ett fint resultat bakom oss; vi erbjuder också eftervårdstips och stöd för att se till att din fasad fortsätter att se bra ut år efter år. Vi förstår att en välskött fasad är viktig för både husets estetik och dess förmåga att stå emot de påfrestningar vårt klimat innebär. Därför delar vi gärna med oss av råd om hur du bäst underhåller din nymålade fasad för att förlänga dess livstid och säkerställa att den fortsätter att skydda ditt hem.

Underhållstips efter fasadmålning

Underhållstips efter fasadmålning är avgörande för att din fasad ska behålla sitt skick och skydd mot väder och vind år efter år. När vi på GBG Måleridesign genomför en fasadmålning, strävar vi alltid efter att lämna efter oss en fasad som inte bara är vacker att se på utan även hållbar över tid. Därför delar vi gärna med oss av våra bästa råd för att underhålla din nymålade fasad.

En grundläggande aspekt av underhållet är regelbunden rengöring. Detta innebär att varsamt tvätta bort ackumulerad smuts, damm och alger som kan fastna på fasaden. Denna typ av underhåll hjälper till att förhindra att oönskat växtliv tar sig fast och att färgen börjar flagna i förtid som kan bidra till att man behöver byta panel. Våra professionella målare rekommenderar att du utför denna rengöring åtminstone en gång om året för bästa resultat.

Förutom rengöring är regelbunden inspektion av fasaden en viktig del av underhållet. Detta innebär att noggrant undersöka fasaden för tecken på skador som sprickor eller områden där färgen har börjat flagna. Om sådana problem upptäcks tidigt, kan de åtgärdas innan de utvecklas till större skador. Trä är ett vackert, men känsligt material som behöver extra uppmärksamhet, särskilt om panelen börjar visa tecken på slitage och behöver bytas ut. Det är viktigt för att huset ska stå emot väder och vind och behålla sitt värde över tid.

När du anlitar ett företag som GBG Måleridesign för att utföra en fasadmålning, kan du vara säker på att vi använder vår expertis för att välja rätt kulör på fasaden och de bästa produkterna för att skydda träet och andra material mot de påfrestningar som vårt klimat medför. Våra kompetenta målare har arbetat med fasadmålning i många år och vet vilken behandling som är bäst för just din fasad för att förlänga dess livslängd och skönhet.

Läs mer

Kontakta oss

Referensprojekt

Vår process

Anlita oss i fyra steg

Att ta ditt projekt från idé till verklighet är enkelt med våra strukturerade och kundvänliga processer. Följ dessa fyra enkla steg för att anlita oss.

01

Offert

Vi inleder uppdraget med ett möte där vi går igenom era önskemål. Utifrån detta levererar vi en offert med fast pris.

Uppstart

Under uppstarten är vår projektledare på plats för att gå igenom varenda detalj. Det gäller allt från väggar och tak till snickerier. Denna förbesiktning lägger grunden för en lyckad arbetsprocess.

02

Genomförande

Samma projektledare som tidigare besökt er kommer att leda arbetet från början till slut. Kommunikationen är extremt viktig för oss och kundens synpunkter värderas högt.

03

Avslut

När arbetet är utfört inleder vi en intern besiktning (försyn) för att säkerställa hög kvalitet. Det följs av en efterbesiktning tillsammans med kunden. När du är hundra procent nöjd med vårt jobb vet vi att det är ett lyckat projekt. Att du trivs är viktigast för oss, det gör oss stolta.

04

Vanliga frågor om fasadmålning

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna

Det exakta priset för fasadmålning varierar beroende på flera faktorer, såsom hur stort huset är och projektets omfattning. Det kan handla om allt från mindre touch-ups till omfattande ommålningar av större byggnader. Viktigt att förstå är att när du väljer att anlita en professionell målare, investerar du i kvaliteten på arbetet. Kostnaden omfattar inte bara materialet som används utan också yrkesmålarens erfarenhet, teknisk kompetens och förmåga att leverera ett slutresultat som inte bara visuellt imponerar utan också står emot tidens tand.

 

En fasadmålning från GBG Måleridesign inkluderar en omfattande process som börjar med en noggrann bedömning av din fasads nuvarande skick. Därefter följer en rad steg som är avgörande för att säkerställa ett långvarigt och estetiskt tilltalande resultat:

  • Rengöring av fasaden för att avlägsna smuts, mossa, och löst sittande färg.
  • Reparation av eventuella skador på fasaden, såsom sprickor i putsen eller trasiga paneler.
  • Grundning av fasaden för att förbättra färgens vidhäftning och skydda underlaget.
  • Målning med högkvalitativa färger valda för att passa just din fasads material och dina önskemål.
  • Slutlig inspektion för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.

 

 

Hur ofta fasaden behöver målas om beror på flera faktorer, inklusive klimat, fasadmaterial, och den tidigare färgens kvalitet. Generellt rekommenderar vi en fasadmålning med jämna mellanrum ungefär vart tionde till femtonde år.

Regelbundet underhåll såsom att rengöra fasaden kan dock förlänga intervallerna mellan målningarna.

Att försumma ommålning av fasaden kan leda till en rad problem. Färg som börjar flagna eller blekna är inte bara ett estetiskt problem utan kan också innebära att fasadens skydd mot fukt, sol, och andra väderpåverkan minskar. Detta kan i sin tur leda till fuktskador, sprickbildning i underlaget och i värsta fall strukturella skador på huset.

 

Den bästa tiden att måla fasaden är under den sena våren till tidiga hösten när väderförhållandena är stabila med milda temperaturer och låg luftfuktighet. Detta ger färgen de bästa förutsättningarna att torka och härda ordentligt.

Det kan variera helt beroende på var du bor och vilka ändringar som planeras. I vissa fall, speciellt om du planerar att ändra färgen på din fasad i områden med särskilda estetiska eller kulturhistoriska värden, kan det krävas bygglov. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar med din lokala byggnadsnämnd för att vara säker.

Livslängden på en målad fasad kan variera beroende på många faktorer såsom kvaliteten på förberedelsearbetet på fastighetens fasad, typen av färg som används, fasadens material och exponeringen för väder och vind. Generellt kan en professionellt utförd fasadmålning hålla i 10-15 år eller längre, med korrekt underhåll och gynnsamma förhållanden. Hos GBG Måleridesign använder vi enbart de bästa materialen och metoderna för att maximera din fasads livslängd och skönhet.

ROT-avdraget omfattar tjänster som målning, fasadmålning, fasadtvätt och andra typer av arbete på såväl villor som sommarstugor, samt allt måleriarbete som utförs på insidan av bostadsrätter. Läs mer på skatteverket

Vill du få din fasad målad? Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på fasadmålning. Vårt team guidar dig genom processen, från den initiala konsultationen till det färdiga resultatet.